Arkivbildare: MAGELUNGENS GRUNDSKOLA/MBC-SKOLAN VÄSTERÅS

Grunduppgifter

MAGELUNGENS GRUNDSKOLA/MBC-SKOLAN VÄSTERÅS
Magelungen Utveckling AB / Magelungens Behandlingscenter
945
2010 -
  • - - ---
Magelungen Utveckling AB knoppades av från Stockholms läns landsting 1993. Magelungen fanns 2013 på följande orter: Stockholm, Södertälje, Uppsala, Västerås, Örebro, Jönköping, Helsingborg, Göteborg och Gävle. MBC-skolan är en resursskola med förstärkt elevhälsa som också innefattar Magelungens dagverksamhet där man erbjuder individuellt utformade behandlingsuppdrag utifrån önskade förändringsmål. Informationen hämtad från Magelungens webbplats 2013-10-11 Verksamheten i Västerås startatde läsåret 2010/2011. Fr o m läsåret 2011/2012 ska alla friskolor enligt skollagen överlämna sina elevers slutbetyg till den kommun där skolan är belägen. Kommunen ska sedan ansvara för att bevara betygshandlingarna för framtiden. För andra typer av handlingar än betygsdokumentation samt för slutbetyg utfärdade före läsåret 2011/2012 hänvisas till respektive friskola.

Placering

1

Länkar

Det finns inga länkar