Arkivbildare: CITYGYMNASIET

Grunduppgifter

CITYGYMNASIET
Även enstaka betygskopior från Västerås Fria Gymnasium Tidigare Interkulturella spanska gymnasiet Huvudman är Västerås Citygymnasium AB
946
2008 -
  • - - ---
Västerås citygymnasium AB är huvuman för skolan. Skolan profil är mänskliga rättigheter, räddningstjänst och språk.Verksamheten i Västerås startade hösten 2008 under namnet Interkulturella spanska gymnasiet. 2009 bytte skolan namn till Citygymnasiet. Fr o m läsåret 2011/2012 ska alla friskolor enligt skollagen överlämna sina elevers slutbetyg till den kommun där skolan är belägen. Kommunen ska sedan ansvara för att bevara betygshandlingarna för framtiden. För andra typer av handlingar än betygsdokumentation samt för slutbetyg utfärdade före läsåret 2011/2012 hänvisas till respektive friskola.

Placering

4

Länkar

Det finns inga länkar