Arkivbildare: VÄSTERÅS FRIA GYMNASIUM

Grunduppgifter

VÄSTERÅS FRIA GYMNASIUM
KLK VÅRD OCH UTBILDNING AB SE ÄVEN CITYGYMNASIET
947
2003 - 2012
  • - - ---
Fr o m läsåret 2011/2012 ska alla friskolor enligt skollagen överlämna sina elevers slutbetyg till den kommun där skolan är belägen. Kommunen ska sedan ansvara för att bevara betygshandlingarna för framtiden. För andra typer av handlingar än betygsdokumentation samt för slutbetyg utfärdade före läsåret 2011/2012 hänvisas till respektive friskola. Västerås Fria gymnasium togs över/köptes av Citygymnasiet 2012.

Placering

0

Länkar

Det finns inga länkar