Arkivbildare: STIG JOHANSSONS BILDSAMLING

Grunduppgifter

STIG JOHANSSONS BILDSAMLING
949
Västerås
  • - - ---
H I S T O R I K Västerås stadsarkiv 949 STIG JOHANSSONS BILDSAMLING Stig Johansson var anställd som konsulent på Informationsavdelningen 1970 - 1973, därefter på Stift- och Landsbiblioteket under 1973. Under åren 1974-1977 arbetade han på Västerås stadsarkiv för att sedan vara anställd av Kultur och fritidsförvaltningen fram till 1985. I ett dokument från 1988-02-17 anses det innebära att arbetsgivaren (Västerås Stad) inom ramen för sin normala verksamhet fritt kan förfoga över bilderna med beaktande av fotografens rätt att bli namngiven som fotograf. Dessa ca 24000 bilder är levererade till Västerås Stadsarkiv. Bilderna har växlande motiv från Västerås med omnejd och Västerås vänorter. Stig Johansson hade även ett eget företag, D’ery vars bilder är levererade till Länsmuseet.

Placering

0

Länkar

Det finns inga länkar