Arkivbildare: DINGTUNA HANDELSAKTIEBOLAGS ARKIV

Grunduppgifter

DINGTUNA HANDELSAKTIEBOLAGS ARKIV
88
1890 - 1906
Dingtuna
  • - - ---
H I S T O R I K Västerås stadsarkiv 88 DINGTUNA HANDELAKTIEBOLAGS ARKIV År 1890 lät Dingtuna Mejeriaktiebolag uppföra en ny präktig mejeribyggnad vid Dingtuna station. I byggnaden inrymdes en affärslokal. För dess drift bildades vid årsskiftet 1890/91 Dingtuna Handelsaktiebolag. Till interimstyrelse valdes herrar P.E. Malm, nämndeman C.J. Andersson i Lospånga och mejeriföreståndare Harald Andersson. Verksamheten kunde ha börjat bättre. Innan bolagsordningen i december 1891 ännu fastställts av KM:t, måste den i vederbörlig ordning utsedde handelsföreståndaren W. Lydell från Jättendal avskedas. Räkenskaperna befann sig i mindre god ordning. Förslag om åtal, bolagsupplösning och affärens stängning ställdes men avslogs. Ny föreståndare blev herr G.A. Svärd från Västerås. Bolagets första ordinarie styrelse, vald i maj 1892, fick följande sammansättning: C.J. Andersson i Lospånga, kassör, A. Bergström i Västjädra, ordförande, och C.R. Lundgren i Forkesta. Men stormarna fortsatte. Sedan Svärd sagt upp sig, motionerade patron G. Carlberg i Råby på stämma i oktober 1893 om bolagets upplösning. Han fick majoriteten av aktieägarna med sig. Emellertid lyckades han i en hast ej finna någon person villig att på ställda villkor överta rörelsen, och styrelsen vann majoritet för fortsatt bolagsdrift med ny föreståndare.Till sådan valdes Per Uno Öström från Norberg. På ordinarie stämman 1894 kunde så en mindre vinst redovisas, möjliggörande utdelning av 5% på aktiekapitalet. Krisen var över. C.R. Lundgren övertog ordförandeklubban. Hans första år blev mycket lyckligt. Ett netto på ej mindre än 4 135 kronor uppstod, och aktieägarna fickutdelning ej blott på sin kapitalinsats utan även på sina inköp. Också de fyra närmast följande åren kunde goda, om dock ej fullt så bra, resultat redovisas. Sekelskiftet kom emellertid med en hastigt vikande konjunktur. August Bergström hade 1898 återtagit ordförandeskapet, och han tvangs efter blott ett par år notera förluster i rörelsen. År 1902 upplöstes bolaget efter enhälligt stämmobeslut, och Öström uppsades. Affären överläts till C.R. Lundgren men övertogs snart av den senare i orten kände och välkände handelsmannen Emil Eriksson. År 1906 skedde slutlikvidering med aktieägarna. Skicklig kassör för bolaget var genom alla år C.J. Andersson. Bolaget bedrev en genomgående absolutistisk försäljningspolitik; alkoholhaltiga drycker salufördes ej i dess lokaler. Nedan redovisade handlingar ha medföljt Dingtuna Mejeriförenings och Dingtuna kommuns arkiv till stadsarkivet. Västerås i stadsarkivet den 29 juni 1966 Sven Olsson stadsarkivarie

Placering

63

Länkar

Det finns inga länkar