Arkivbildare: DESIGN AND CONSTRUCTION COLLEGE (DCC)

Grunduppgifter

DESIGN AND CONSTRUCTION COLLEGE (DCC)
Först Hermods (huvudman), därefter Academcia.
957
2010 - 2016
  • - - ---
Design and Construction College (DCC) är en del inom utbildningsföretaget Hermods, inriktad på gymnasieutbildningar. 2013 fanns DCC Gymnasium på fyra orter, Malmö, Stockholm, Helsingborg och Västerås. Skolan i Västerås startade sin verksamhet ht 2010 och hade sina första avgångselever vt 2013. Fr o m läsåret 2011/2012 ska alla friskolor enligt skollagen överlämna sina elevers slutbetyg till den kommun där skolan är belägen. Kommunen ska sedan ansvara för att bevara betygshandlingarna för framtiden. För andra typer av handlingar än betygsdokumentation samt för slutbetyg utfärdade före läsåret 2011/2012 hänvisas till respektive friskola. Gymnasieskolan upphörde i och med läsåret 2015/2016. DCC i Sverige har fått en ny huvudman, Academedia.

Placering

1

Länkar

Det finns inga länkar