Arkivbildare: ABB-GYMNASIET/ABB INDUSTRIGYMNASIUM VÄSTERÅS

Grunduppgifter

ABB-GYMNASIET/ABB INDUSTRIGYMNASIUM VÄSTERÅS
Från och med 2021 heter skolan inte längre ABB Industrigymnasium utan ABB-gymnasiet
960
1994 -
  • - - ---
ABB industrigymnasium är en av Sveriges första friskolor. Verksamheten startade i Västerås 1994. 2013 finns skolan på tre orter, Ludvika, Sala och Västerås. Skolan i Västerås har inriktningarna teknisk design, naturvetenskap och internationella perspektiv. ABB Industrigymnasium drivs av företaget Industritekniska Gymnasiet Bergslagen AB, ett företag som sedan 2003 ägs och drivs av personal på skolan. Fr o m läsåret 2011/2012 ska alla friskolor enligt skollagen överlämna sina elevers slutbetyg till den kommun där skolan är belägen. Kommunen ska sedan ansvara för att bevara betygshandlingarna för framtiden. För andra typer av handlingar än betygsdokumentation samt för slutbetyg utfärdade före läsåret 2011/2012 hänvisas till respektive friskola. Som bifogad fil finns information om ASEA:s industriskola.

Placering

6

Länkar

Det finns inga länkar