Arkivbildare: KOPPARLUNDSGYMNASIET

Grunduppgifter

KOPPARLUNDSGYMNASIET
961
2001 -
  • - - ---
Huvudman för Kopparlundsgymnasiet är Föreningen Västerås Entreprenörsgymnasium. //Camilla 2013-12-09 Föreningen är en ideell förening. Kopparlundsgymnasiet började sin verksamhet 2001. Fr o m läsåret 2011/2012 ska alla friskolor enligt skollagen överlämna sina elevers slutbetyg till den kommun där skolan är belägen. Kommunen ska sedan ansvara för att bevara betygshandlingarna för framtiden. För andra typer av handlingar än betygsdokumentation samt för slutbetyg utfärdade före läsåret 2011/2012 hänvisas till respektive friskola.

Placering

2

Länkar

Det finns inga länkar