Arkivbildare: DESTINATION VÄSTERÅS

Grunduppgifter

DESTINATION VÄSTERÅS
967
Västerås
  • 198000000 Västerås kommun
Destination Västerås var en ekonomisk förening som under en period på 1990-talet bl a drev turistbyråbverksamheten i Västerås på uppdrag av kommunen. När detta uppdrag överfördes till stiftelsen Westmannaturism beslutades om likvidation av föreningen. Enligt föreningsstämmans protokoll 20 mars 1995 skulle likvidationen träda i kraft 1 april 1995 och ansvar för personal, löpande verksamhet och gällande avtal skulle tas över av stiftelsen Westmannaturism.

Placering

7

Länkar

Det finns inga länkar