Arkivbildare: BJÖRN-ÅKE SJÖBERGS ARKIV

Grunduppgifter

BJÖRN-ÅKE SJÖBERGS ARKIV
968
Västerås Karlstad
  • 036000006 Västlands kommun 1863-1973
  • 068000002 Jönköpings stad 1863-1970
  • 148000002 Göteborgs stad 1863-1970
  • 178000000 Karlstads kommun
  • 198000005 Västerås stad 1863-1970
H I S T O R I K Västerås stadsarkiv 968 BJÖRN-ÅKE SJÖBERGS ARKIV Björn-Åke Sjöberg (1923-2010, född Isacsson) föddes i Västerås den 4 april 1923 som den yngre av två söner (brodern hette Carl-Olov). Fadern Carl Birger Johan (f. 5/10 1888) var född och uppvuxen i Västerås som efter avslutad folkskola studerat på Påmans Handelsinstitut i Stockholm. Efter några års arbete i Stockholm återvände han till Västerås 1913 för en anställning vid Svenska Metallverken. Där arbetade han sedan fram till pensioneringen 1953 som kamrer och senare huvudkamrer. Efter pensionen blev han kvar som konsult till 1957. Också farfadern, spannmålshandlaren Johan Hjalmar Isacsson (f. 6/10 1845), var infödd västeråsare. Han och hustrun Lisa fick tre barn som uppnådde vuxen ålder varav Birger Isacsson var mellanbarnet. Björn-Åkes mor Elsa Matilda (f. 7/8 1892) var dotter till Karl August "Kalle" Larsson (f. 21/8 1864 i Dingtuna) och Emma Matilda Larsson, född Hjelm (f. 1/6 1864 i Munktorp). Morfadern "Kalle" arbetade på ASEA. Elsa arbetade en tid på Svenska Metallverken innan äktenskapet med Birger Isacsson 1918. Delar av släkten inklusive Birger Isacsson med familj bytte 1928 efternamn till Sjöberg, som varit farmoderns flicknamn. Björn-Åkes kusin Elsa gifte sig såsmåningom med den kända västeråsfotografen Ernst Blom. Björn-Åke bodde under uppväxtåren i Västerås först på Gåsmyregatan 20, därefter Blåbovägen 30. Morföräldrarna bodde på Anderslundsgatan 3.Mot slutet av 1930-talet lät fadern bygga ett hus på Tunbyvägen 2 dit familjen flyttade 1938. Skolgången påbörjades på Hwasserska skolan följt av Herrgärdsskolan. Därefter väntade Västerås Allmänna Läroverk. Bland klasskamraterna i realskolan kan nämnas poeten Bo Setterlind.Somrarna 1941 och 1942 hade Björn-Åke praktikplatser på Svenska Metallverkens mekaniska verkstad. Gymnasiestudierna avslutades på Stockholms samgymnasium med studentexamen vårterminen 1944. Efter studentexamen gjorde Björn-Åke värnplikten på Blackeberg och därefter följde studier vid Tekniska gymnasiet i Härnösand dit Björn-Åke flyttade inför höstterminen 1945. Vårterminen 1949 avlade han ingenjörsexamen och återvände till Västerås för att börja arbeta på Paul Anderssons "ByggPauls" ritkontor. Men redan 1951 bar flyttlasset till Kristinahamn för ett nytt jobb inom stadsplanering, och därefter blev det Göteborg. Här träffade Björn-Åke Berit Bothén. Paret gifte sig 1955 och flyttade till Jönköping samma år. Barnen Pär-Åke och Heléne föddes 1956 respektive 1960.1969 flyttade familjen till Karlstad där Björn-Åke sedan arbetade som stadsplanerare fram till pensionen 1988. Björn-Åke Sjöbergs arkiv överlämnades som gåva till Västerås stadsarkiv 2014 av barnen Pär-Åke och Heléne efter faderns önskan. Det innefattar en brevsamling med korrespondens mellan Björn-Åke och hans föräldrar under Björn-Åkes studietid i Stockholm och Härnösand samt värnplikten på Blackeberg. Brevsamlingen innehåller även brev till vännen Hasse Knutsson under ungefär samma tid som ovan. Arkivet innefattar även livskrönikan "Här är mitt liv" som behandlar, ofta detaljrikt, olika episoder i Björn-Åkes liv. Även kopplingar till äldre släkt beskrivs, som anmodern på fädernet Cecilia Rudbeckia, dotter till Johannes Rudbeckius. I boken kan man vidare bland annat läsa om människor, platser och livet i Västerås med omgivningar under 1920-1940-talet och Björn-Åkes fortsatt om studier och arbete på olika platser i Sverige, familjeliv och fritidsintressen. Boken är även illustrerad med flertalet fotografier och innehåller ett personregister. Krönikan skrevs under de sista åren av Björn-Åkes liv. Västerås 2014-07-25 Annika Olsson

Placering

2

Länkar

Det finns inga länkar