Arkivbildare: GRILLSKA GYMNASIET

Grunduppgifter

GRILLSKA GYMNASIET
F d John Bauer/JB-gymnasiet
973
  • - - ---
John Bauer-gymnasiet, senare JB gymnasiet fanns på ett 20-tal orter i Sverige varav Västerås var en. Huvudman var friskolekoncernen JB Education. 2013 lade koncernen ned all friskoleverksamhet genom konkurs. Skolorna i Stockholm, Sundbyberg, Uppsala, Eskilstuna och Västerås togs över av Stiftelsen Stadsmissionens skola. Dessa skolor bytte i samband med detta namn till Grillska gymnasiet. Fr o m läsåret 2011/2012 ska alla friskolor enligt skollagen överlämna sina elevers slutbetyg till den kommun där skolan är belägen. Kommunen ska sedan ansvara för att bevara betygshandlingarna för framtiden. För andra typer av handlingar än betygsdokumentation samt för slutbetyg utfärdade före läsåret 2011/2012 hänvisas till respektive friskola.

Placering

7

Länkar

Det finns inga länkar