Arkivbildare: STIFTELSEN VÄSTERÅS WALDORFSKOLA

Grunduppgifter

STIFTELSEN VÄSTERÅS WALDORFSKOLA
974
1986 -
Västerås
  • 198000000 Västerås kommun
Grundskola och gymnasium Fr o m läsåret 2011/2012 ska alla friskolor enligt skollagen överlämna sina elevers slutbetyg till den kommun där skolan är belägen. Kommunen ska sedan ansvara för att bevara betygshandlingarna för framtiden. För andra typer av handlingar än betygsdokumentation samt för slutbetyg utfärdade före läsåret 2011/2012 hänvisas till respektive friskola. Gymnasiedelen på Waldorfskolan upphörde runt år 2014.

Placering

1

Länkar

Det finns inga länkar