Arkivbildare: YRKESGYMNASIET VÄSTERÅS

Grunduppgifter

YRKESGYMNASIET VÄSTERÅS
YG
975
2011 -
Västerås
  • 198000000 Västerås kommun
Yrkesgymnasiet finns 2014 på 10 orter i Sverige. I Västerås startade verksamheten 2011. Huvudman är Thorengruppen som även är huvudman för t. ex Thoren business school. I Västerås kan man bl a utbilda sig till yrken som målare, elektriker, undersköterska, frisör och byggnadsarbetare. Praktik är ett viktigt inslag i Yrkesgymnasiets utbildningar. De första avgångsklasserna i Västerås examinerades vt 2014. Fr o m läsåret 2011/2012 ska alla friskolor enligt skollagen överlämna sina elevers slutbetyg till den kommun där skolan är belägen. Kommunen ska sedan ansvara för att bevara betygshandlingarna för framtiden. För andra typer av handlingar än betygsdokumentation samt för slutbetyg utfärdade före läsåret 2011/2012 hänvisas till respektive friskola.

Placering

3

Länkar

Det finns inga länkar