Arkivbildare: REALGYMNASIET VÄSTERÅS

Grunduppgifter

REALGYMNASIET VÄSTERÅS
976
  • - - ---
Huvudman är Lärande i Sverige AB. Skolan startade i Västerås 2010, vilket innebär att de första eleverna från årskurs tre gick ut läsåret 2012/2013. ----------------------------------------------------------- Från Realgymnasiets hemsida 2015-02-16: "Realgymnasiet ska vara framtidens skola Realgymnasiet är en del av Lärande i Sverige AB som bedriver både gymnasieskola och grundskola. Huvudägare är Jan Vikström, en man med många tankar om skola och utbildning." ------------------------------------------ Fr o m läsåret 2011/2012 ska alla friskolor enligt skollagen överlämna sina elevers slutbetyg till den kommun där skolan är belägen. Kommunen ska sedan ansvara för att bevara betygshandlingarna för framtiden. För andra typer av handlingar än betygsdokumentation samt för slutbetyg utfärdade före läsåret 2011/2012 hänvisas till respektive friskola.

Placering

3

Länkar

Det finns inga länkar