Arkivbildare: ENTRÉSKOLAN VÄSTERÅS

Grunduppgifter

ENTRÉSKOLAN VÄSTERÅS
977
2011 -
Västerås
  • 198000000 Västerås kommun
Entréskolan i Västerås är förlagd i Vallby Institutet och är en estetisk grundskola för årskurserna 6 till 9 bestående av cirka 100 elever. Från och med hösten 2015 tas även elever i årskurs 4 och 5 emot. Skolan startarde hösten 2011. Entréskolan finns idag i Enköping, Eskilstuna och Västerås. Huvudman är AmiSgo AB. Skolan har kulturestetisk profilering som består av skådespelarklass, artist- och musikerklass samt dansklass. Informationen hämtad från Entréskolans hemsida 2015-03-16 Fr o m läsåret 2011/2012 ska alla friskolor enligt skollagen överlämna sina elevers slutbetyg till den kommun där skolan är belägen. Kommunen ska sedan ansvara för att bevara betygshandlingarna för framtiden. För andra typer av handlingar än betygsdokumentation samt för slutbetyg utfärdade före läsåret 2011/2012 hänvisas till respektive friskola.

Placering

1

Länkar

Det finns inga länkar