Arkivbildare: KOMMUNALA IF

Grunduppgifter

KOMMUNALA IF
Kommunala Motions & IF Aktiv fritid
978
1944 - 2012
Västerås
  • 198000000 Västerås kommun
H I S T O R I K Västerås Stadsarkiv 978 KOMMUNALA IF (KOMMUNALA MOTIONS & IF, AKTIV FRITID) Västerås kommunanställdas egen förening 1944-2012. Verksamhet och utveckling kan mer detaljerat följas i de verksamhetsberättelser och andar handlingar som ingår i arkivet (1963-2012). Medlemsskapet har hela tiden varit frivilligt med en medlemsavgift, och medlemmarna har utgjorts av anställda hos kommunen och dess bolag. Enligt verksamhetsberättelsen var antalet medlemmar 1964 52 st och som mest 7141 st år 2004 då föreningen var 60 år gammal. Årsavgiften för medlemmar var år 1964 två kronor och år 2012 180 kr. De som under åren gjort föreningens allt större verksamhet möjlig är alla ideellt arbetande funktionärer i styrelsen och sektioner samt anställd personal (fr o m 1978) bestående av på deltid arbetande 1-3 personer. 1944-1983 hette föreningen Kommunala IF. Första anteckningen om föreningen gäller år 1944. Inga verksamhetsberättelser eller liknande finns bevarade från den tiden, men enligt andra arkivhandlingar bildades då föreningens första sektioner nämligen bordtennis, tennis och handboll. Den första bevarande verksamhetsberättelsen är från år 1963. Fram till ca 1980 var verksamheten inriktad på korpidrott och då framförallt tävlingsverksamhet. Sektioner i olika idrotter bildades efterhand med en sektionsledare för varje. Exempel på sektioner som förekommit är badminton, bordtennis, bowling, fotboll, friidrott, skidor, orientering, handboll, tennis, squash och volleyboll. Större arrangemang man deltagit i är Fyrstads, en årlig tävling i olika idrotter mellan kommunanställda i Västerås, Uppsala, Norrköping och Linköping som hölls t o m 1977. En motionssektion bildades 1979 med icke tävlingsinriktade motionsaktiviteter. Fr om 1979 infördes fria bad för medlemmar som bekostades av arbetsgivaren och som sedan dess haft flest deltagare av alla föreningens aktiviteter. Samma år påbörjades aktiviteten med motionskort och möjlighet att därmed på stimulanspris. Även denna aktivitet har alla år därefter lockat många deltagare bland medlemmarna. Fr om 1978 har föreninge haft en egen tennisbana för intresserade medlemmar på Djäknaberget. År 1982 tillkom ytterligare en banan där. En allt större motionsverksamhet ledde till att föreningen 1984 bytte namn till Kommunala Motions & IF. Årligen återkommande arrangemang som under åren tillkommit är t. ex Kommunaljoggen (fr o m 1988) och Höstplasket (fr om 1994) på Lögarängsbadet, båda dessa arrangemang för medlemmar och deras familjer. 1988 infördes nya förmå ner för medlemmar i form av möjlighet att motionera med rabattt på olika ställen, t. ex olika gym, Friskis & svettis och VGF, något som uppskattats mycket bland medlemmarna genom åren och som utvecklats alltmer. Under alla år har korpidrott i olika former funnits i föreningens verksamhet genom idrottssektioner i olika grenar med deltagande i Västeråskorpens tävlingsverksamhet. I många idrotter har också sektionerna haft egen tränings- och tävlingsverksamhet. Medlemmar i föreningen har från 90-talet och framåt deltagit i Riksmästerskap (RM) för kommunanställda i grenar som golf, tennis och skidåkning. 1994 arrangerade föreningen ett RM i golf för kommunanställda med 250 deltagare från hela landet. Från 1999 och framåt har ordnats prova på aktiviteter av olika slag för medlemmarna, t. ex så skilda aktiviteter som bergsklättring, havskajak, dans av olika slag, snorkeldykning, jaktskytte och fiske. Fr om 2000 ordnades varje år en svamputflykt med svampkonsulent. 2006 påbörjades en därefter växande satsning på fritidsaktiviteter av olika slag vid sidan av korpidrott och motionsverksamhet, t. ex bussresor till TV-inspelningar, till landskamper i fotboll, till musikaler och till Romme Alpin, familjeaktiviteter samt rabatt på t. ex teater och konserter. Bland annat denna satsning gjorde att föreningen 2008 åter bytte namn, denna gång till Aktiv Fritid Västerås stad. I slutet av 2012 ändrades förutsättningarna för att driva föreningen vidare. Bland annat upphörde det årliga bidraget till föreningen från stadsledningen p g a skatteregler. 17 december 2012 beslutade det extra årsmötet att lägga ner föreningen. Mer om detta kan läsas i verksamhetsberättelsen för 2012. Vid nedläggningen hade föreningen 6500 medlemmar. Lars Gustafsson Föreningskonsulent 1998-2012

Placering

1

Länkar

Det finns inga länkar