Arkivbildare: THOREN BUSINESS SCHOOL

Grunduppgifter

THOREN BUSINESS SCHOOL
TBS
984
2012 -
Västerås
  • 198000000 Västerås kommun
Thoren Business School drivs av utbildningsföretaget ThorenGruppen AB. 2006 startade företaget Thoren Business School. Gymnasieskolan har en näringslivsinriktning. 2015 finns Thoren Business School i elva tätorter. I Västerås startade skolan höstterminen 2012. De fösrat avgångsbetygen sattes läsåret 2014/2015. Fr o m läsåret 2011/2012 ska alla friskolor enligt skollagen överlämna sina elevers slutbetyg till den kommun där skolan är belägen. Kommunen ska sedan ansvara för att bevara betygshandlingarna för framtiden. För andra typer av handlingar än betygsdokumentation samt för slutbetyg utfärdade före läsåret 2011/2012 hänvisas till respektive friskola.

Placering

3

Länkar

Det finns inga länkar