Arkivbildare: INTERNATIONELLA ENGELSKA SKOLAN VÄSTERÅS

Grunduppgifter

INTERNATIONELLA ENGELSKA SKOLAN VÄSTERÅS
985
2012 -
Västerås
  • 198000000 Västerås kommun
Internationella engelska skolan i Västerås är en grundskola för år 4-9. Internationella Engelska Skolan, grundad som företag år 1993, verkar i form av ett aktiebolag. Grundaren Barbara Bergström som varit ensam ägare fram till september 2012, bildade då ett partnerskap med den globala investeraren TA Associates. Internationella Engelska Skolan leds av en styrelse. 2015 fanns 29 skolor runt om i Sverige. Information hämtad från Internationella Engelska Skolans webbplats 20151117 Fr o m läsåret 2011/2012 ska alla friskolor enligt skollagen överlämna sina elevers slutbetyg till den kommun där skolan är belägen. Kommunen ska sedan ansvara för att bevara betygshandlingarna för framtiden. För andra typer av handlingar än betygsdokumentation samt för slutbetyg utfärdade före läsåret 2011/2012 hänvisas till respektive friskola.

Placering

4

Länkar

Det finns inga länkar