Institution: Västerås stadsarkiv

Grunduppgifter

Västerås stadsarkiv
Västerås stad
721 87
Västerås
Stadshuset plan 5, ingång Fiskartorgsentrén
021-39 19 93
stadsarkivet@vasteras.se
www.vasteras.se/stadsarkivet
Västerås stadsarkiv är Västerås stads arkivinstitution. I första hand är Stadsarkivets uppgift att bevara och tillhandahålla stadens kommunala arkiv såsom exempelvis handlingar från verksamheter som skola, socialtjänst, stadsplanering, idrott- och fritidsverksamhet. Men du hittar även många enskilda arkiv hos oss, t. ex handlingar från företag, gårdar och enskilda personer. Arbete med att förteckna de handlingar som levereras till Stadsarkivet pågår fortlöpande. Alla arkivbildare som vi i dagsläget mottagit leveranser från återfinns i arkivförteckningen men det kan finnas fler handlingar än de som för närvarande är förtecknade. Välkommen att kontakta oss vid frågor.