Serie: D 4 Förteckning över fosterbarn

Grunduppgifter

D 4
Förteckning över fosterbarn
Serien inbunden. Se även Tillberga storkommun, volymerna D5: 11 och 12 rörande barnavårdsärenden samt fosterbarnshandlningar, 1940-tal - 1960-tal.

Placering

Länkar

Det finns inga länkar